NETWORK SOLUTION & IT SOLUTION

NETWORK SOLUTION & IT SOLUTION

ติดต่อ ฝ่ายขาย 086-399-4401 , พร้อมให้คำปรึกษา

Shinko Kaizen Company Limited, we are system integrator, advance in Server system,Network system, Wireless system, Network Security, Data Center, Micro Data Center, also in fiber optic Cabling and all field in IT product and service solution by our experienced teams.

บริษัท ชินโค ไคเซ็น จำกัด เป็น system integrator (SI)  ผู้ให้บริการ ออกแบบติดตั้ง ให้คำปรึกษา ระบบ IT ต่างๆ ให้กับ องค์กร , บริษัท , ห้างร้าน , โรงงาน ขนาด เล็ก กลางใหญ่  เพื่อให้องค์กร บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทีมงานที่มีความเชียวชาญ และประสบการณ์.

สินค้าและบริการ ในกลุ่ม IT

Network  ระบบเครือข่าย

Data Storage ระบบการเก็บข้อมูล

Data protection การป้องกันข้อมูล

Network and security ระบบเครือข่าย และ ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย

Wireless system ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบไวเลส

Fiber optic cabling เดินสายไฟเบอร์

Digital signing  ลายเซ็น อิเล็คทรอนิกส์

E-tax invoice ใบกำกับภาษีอิเล็คทรอนิกส์

Cloud management ระบบคลาวด์  

Data center ดาต้า เซ็นเตอร์

Micro data center ไมโคร ดาต้า เซ็นเตอร์

Server room ห้องเซิร์ฟเวอร์

Access control ระบบควบคุมการผ่านเข้าหรือออก ระบบควบคุมการเข้าถึง

 

 

 

Utimacio (HSM – Hardware Security Module ) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกุญแจดิจิตัล มีการจัดการ(Managemaent) การสร้าง(Generation) การจักเก็บข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการเข้ารหัส (Storge of the most sensitive cryptographic) โดยกระบวนการที่มีความปลอดภัยและปรับใช้ดครงสร้างกุญแจสาธารณะ  (Public Key Infrastcure) และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้ารหัส  มีทั้งรูปแบบ  Card PCI และ Appliance

 

thycotic
thycotic

Thycotic เป็น Solutions ในการจัดการ Usrname Password  ที่เป็น  Privilage Account (PAM)  บน  System ต่างๆ เช่น  Window, Linux, Database, Network Devices เป็นต้น โดยในการใช้งาน Privilage Account  สามาถทำเป็น Work Flow  ในการเข้าใช้งานจะต้องทำการ Request-Approve Policyl ส่วนในการบริหารจัดการ Password  ของ Privilage Account สามารถทำ  Automatic password Change ของ Psssword ได้ อีกทั้งยังสามารถ Audit  ในรูปแบบ Video Recording, Keystrage Logging หรือ Real-time Live Session Monitoring

 

arista
arista

was founded to pioneer and deliver software-driven cloud networking solutions for large data center storage and computing environments. Arista’s award-winning platforms, ranging in Ethernet speeds from 10 to 100 gigabits per second, redefine scalability, agility and resilience. Arista has shipped more than five million cloud networking ports worldwide with CloudVision and EOS, an advanced network operating system. Committed to open standards, Arista is a founding member of the 25/50GbE consortium. Arista Networks products are available worldwide directly and through partners.

 

algosec
algosec

Algosec เป็น Firewall Managment  สามารถทำ Cange Policy Roule ของ Firewall  ได้ และมีระบบ Automate Rule ในการทำ Policy Change Monitor  ได้ สามารถทำ Policy Optimizer, Workflow Change Request  และมีการทำ Analyze ข้อมูลของ Firewall  แต่ละ Vender ภายในองค์กรมาวิเคราะห์การใช้งานได้

บริษัท ชินโค ไคเซ็น จำกัด เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย เครื่องสำรองไฟ ยูพีเอส UPS DELTA  , DATA CENTER DELTA ดาต้า เซ็นเตอร์  , DCIM DELTA.UPS DELTA เครื่องสำรองไฟ เดลต้า. ทางบริษัทมี UPS เครื่องสำรองไฟทั้งแบบ ไฟบ้าน 220V 1 เฟส , ไฟโรงงาน 380V 3 เฟส สำหรับ เครื่องจักร โรงงานอุตสาหกรรม งานไอที Server หรือ UPS ไฟญี่ปุ่น 200V 3 เฟส สำหรับ เครื่องจักรนำเข้าจากญี่ปุ่น หรือ ต่างประเทศ.

UPS DELTA เครื่องสำรองไฟ เดลต้า.มีหลากหลายรุ่น มีขนาดตั้งแต่ 1KVA ขึ้นไป จะถึง 500 KVA .  ( N series 1 KVA – 3 KVA, RT series 5KVA  6KVA  10KVA , HPH series 20KVA 30KVA 40KVA,NT series 20KVA to 500 KVA , NH series 20KVA to 120 KVA , DPS series 60KVA to 500KVA , DPH series 75KVA to 200 KVA)

DELTA Data center  ดาต้า เซนเตอร์ (ex. Micro , modular , containerized , edge )  รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ( Precision cooling, Rack and accessories, Management system ex. DCIM ) สำหรับ Data Center

network security